Knivskarpt fokus på danske ejendomme siden 1986

siden 1986

…har Thylander varetaget udvalgte investorers interesser i ejendomsmarkedet

Vores kernekompetence er at etablere og forvalte ejendomsfonde i partnerskab med institutionelle investorer, fonde og velhavende privatpersoner. Vi varetager de samlede aktiviteter omkring ejendomsinvesteringerne med særligt fokus på at udvikle og værdioptimere. Aktuelt forvalter vi 10 ejendomsfonde og ejendomskonsortier, hvor den samlede forvaltede portefølje andrager cirka 15 mia. kroner og omfatter et samlet etageareal på cirka 800.000 kvm.

LÆS MERE OM VORES TRACK RECORD, MANIFEST OG INVESTERINGSPROCES

fonde, investeringer, cases og udlejning

Hos Thylander lever og ånder vi for smukke ejendomme, gode investeringer og glade investorer.

Vores primære fokus er velbeliggende ejendomme med et stabilt cash flow, hvor der kan skabes værdi og optimeres med vores aktive management, så top- og bundlinje forbedres over investeringsperioden. Vi investerer typisk i ejendomme med god beliggenhed og et uudnyttet potentiale i driften.

erfarne kræfter og de bedste talenter

Vores dedikerede team består af erfarne kræfter og de bedste talenter i branchen, som hver dag fokuserer på at skabe værdi til vores investorer og samarbejdspartnere.

MØD HELE thylanders TEAM HER