THYLANDER RÅDGIVER IGEN CATELLA VED STOR INVESTERING I KØBENHAVN

15. december 2021

THYLANDER RÅDGIVER IGEN CATELLA VED STOR INVESTERING I KØBENHAVN

Thylander har på vegne af tysk ejendomsfond gennemført med endnu en stor dansk investering, denne gang ved køb af studieboligejendommen i Sydhavnen.

Ejendommen “Støberiet” er beliggende på adressen Støberigade 8, 2450 København SV i Københavns Sydhavn og omfatter 225 studieboliger og en dagligvarebutik udlejet til Netto.

Thylander har på vegne af Catella Residential Investment Management (CRIM) varetaget købet af ejendommen fra TDC Pensionskasse. Partnerne kender hinanden godt fra en tilsvarende succesfuld handel tidligere på året, hvor naboejendommen ”Formeriet” blev købt.

”Vi er utroligt stolte af at have bistået CRIM med endnu en stor investering som igen understreger vores tætte relation og partnerskab gennem snart 10 år” siger Henrik Køhn, direktør og partner i Thylander. Transaktionen er den sjette i år foretaget af CRIM på dansk grund hvor Thylander har varetaget alle.

Ejendommen er navngivet efter en af Teglholmens store historiske arbejdspladser.  I 1920 byggede skibsværftet Burmeister & Wains et stort støberi på Teglholmen, hvor man kunne fremstille de store maskindele som kunne veje over 10 ton. Mange år senere i 2015 omdannede TDC Pensionskasse ejendommen til studieboliger.

Støberiet er den tredje kollegieejendom som CRIM har købt i Danmark i 2021. Tidligere på året har Thylander bistået med købet af Falkoner Kollegiet på Frederiksberg og Telegrafkollegiet i Ballerup.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi i samarbejde med CRIM har foretaget endnu en succesfuld handel med TDC Pensionskasse, der arbejder ud fra et værdisæt, som vi i Thylander og CRIM sætter stor pris på. Dette er herudover godt hjulpet på vej af et stærkt rådgiverteam, der fra købersiden bestod af Bech-Bruun og Colliers samt Horten, der var advokat for sælger” siger Henrik Køhn.

For yderligere informationer, kontakt venligst:

Henrik Køhn, Partner i Thylander, hk@thylander.dk – 28 89 16 61

ANDRE NYHEDER OG INDSIGTER