yderligere 281 boliglejemål til ejendomsfonden Danske BoligEjendomme

10. januar 2020

Thylander køber boligportefølje til dansk ejendomsfond

Thylander har, i samarbejde med PFA og Industriens Pension, tilføjet yderligere 281 boliglejemål til ejendomsfonden Danske Boligejendomme P/S’ portefølje. Købet omfatter seks velbeliggende ejendomme i Kolding og én i Haderslev med et samlet areal på ca. 17.500 m2.

Investeringen kommer efter at Thylander i oktober erhvervede en anden boligudlejningsejendom ”Solgården” i centrum af Kolding. Henrik Køhn, partner og direktør i Thylander, udtaler:

”Købet styrker yderligere vores tilstedeværelse i Kolding, der er en attraktiv by i stærk vækst og med efterspørgsel efter gode boliger”.

Ejendomsfonden Danske Boligejendomme P/S blev etableret i 2017 i samarbejde mellem Thylander, PFA og Industriens Pension med fokus på at opbygge en solid portefølje af primært boligudlejningsejendomme i danske vækstbyer. Strategien baserer sig bl.a. på et grundigt analysearbejde af demografi og andre parametre, der identificerer attraktive byer i provinsen med et langsigtet værdipotentiale.

Fonden nærmer sig med den seneste investering en portefølje på knap 1.000 lejemål.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Thylander Gruppen A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø
Kristian Krogh, CEO/Managing Partner, krogh@thylandergruppen.dk, telefon 21 31 00 55
Henrik Køhn, Partner og Direktør, hk@thylandergruppen.dk, telefon 28 89 16 61

Andre nyheder og indsigter