ikonisk frederisberg-ejendom med stort potentiale

6. juni 2019

PFA køber Forum i samarbejde med Thylander

Pensionsselskabet PFA har i samarbejde med Thylander som manager indgået aftale om at købe selskabet Forum A/S, der ejer den velkendte Forum-ejendom på Julius Thomsens Plads, Frederiksberg.

Forum er beliggende ved metrostationen af samme navn og direkte overfor Wilhelm Lauritzens fredede Radiohus, som PFA ejer og nænsomt har opdateret til brug for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA, siger i den forbindelse: ”Det er en enestående mulighed for os at erhverve Forum og dermed udbygge vores tilstedeværelse på Frederiksberg, hvor vi allerede ejer Radiohuset på den anden side af Rosenørns Allé,” og han tilføjer; ”Forum er i dag udlejet til udstillings- og underholdningsbrug og vil fortsætte i den funktion, men der er ikke tvivl om, at placeringen indeholder et større potentiale, som vi vil glæde os til at arbejde med.”

Kristian Krogh, adm. direktør i Thylander siger: ”Vi er stolte over at samarbejde med PFA om denne ikoniske Frederiksberg-ejendom, som dog i dag fremstår noget slidt og utidssvarende,” og han tilføjer; ”Det er en bygning med potentiale, der dog på nuværende tidspunkt kun udnyttes relativt få dage om året og i hverdagen ikke giver særligt meget til lokalområdet og Frederiksbergs borgere. Det vil vi glæde os til at samarbejde med PFA om at forbedre.”

Bygning med historie
Den oprindelige Forum-bygning blev opført i 1926 til udstillings- og underholdningsbrug. Den blev sprængt i luften under krigen i 1943 og genopbygget i sin nuværende form med et samlet areal på ca. 10.000 kvm. Forum er for mange danskere ensbetydende med seksdagesløb, om end det sidste løb blev kørt der for 20 år siden, hvorefter det blev flyttet til mere tidssvarende forhold i Ballerup.

Forum har siden 1994 været ejet af én familie, for hvem det har været magtpåliggende at sælge ejendommen til en velrenommeret langsigtet dansk investor, der aktivt og respektfuldt vil tage vare på den centrale placering, således at den i fremtiden i endnu højere grad kan komme Frederiksbergs og Københavns borgere til gode.

”Frederiksberg er noget helt særligt, og den høje kvalitet i bygninger og arkitektur i byen skal bevares, og nye tiltag skal foretages i stor respekt for og på linje med den arv. Der er ikke tvivl om, at en eventuel bedre udnyttelse af ejendommen skal tilgås i tæt dialog med kommunen og med største respekt for borgernes behov og helheden i området,” siger PFA’s ejendomsdirektør Michael Bruhn afslutningsvis.

Ejendommen overtages af PFA den 1. juli 2019.

For yderligere information kontakt CEO hos Thylander, Kristian Krogh, på tlf. 21 31 00 55

Andre nyheder og indsigter