KREATIVT SAMARBEJDE I NYT FORMAT

1. januar 2022

KREATIVT SAMARBEJDE I NYT FORMAT

 

Arkitekt Mikkel Westfall indtrådte i 2021 som kreativ direktør i Thylander med henblik på yderligere at styrke den kreative kapacitet på nye og eksisterende projekter. Samarbejdet har været særdeles udbytterigt for alle parter. Det faglige og kreative analyse- og potentialearbejde er blevet løftet og der er i fællesskab udviklet koncepter og ideer, som kommer til at danne grundlag for fremtidige investeringer.

Samarbejdet fortsætter, men i et andet format idet Mikkel Westfall fra årsskiftet formelt udtræder af Thylander for at etablere selvstændig tegnestue.

Mikkel Westfall udtaler: ”Det er utroligt inspirerende at være en del af Thylander teamet og jeg ser meget frem til at fortsætte et tæt samarbejde i et nyt set up.”

Lars Thylander udtaler: ”Mikkel vil uændret være en meget tæt samarbejdspartner på en række af vores eksisterende og nye projekter. Vi kommer til fortsat at have en værdiskabende dagligdag sammen og det nye format vil reelt give os adgang til endnu flere kreative kompetencer.”

ANDRE NYHEDER OG INDSIGTER