EVERGREEN FOND MED ATTRAKTIVE EJENDOMME I HOVEDSTADSOMRÅDET

THYLANDER PROPERTY FUND

Thylander Property Fund blev etableret i 2021 i samarbejde mellem Thylander og en række private investorer. Fonden har til formål at skabe et stabilt langsigtet afkast og etableres som en evergreen fond uden foruddefineret slutdato, men med handelsvinduer og exit muligheder undervejs.

Thylander Property Fund har et primært fokus på velbeliggende ejendomme i Hovedstadsområdet med værdi- og udviklingspotentiale samt enkelte ejendomme i vækstbyer uden for København. Fonden vil opbygge en blandet portefølje af ejendommen med hovedvægt på bolig (min 40%, max 80%) og kontor (min. 20%, max. 50%). Øvrige segmenter som for eksempel retail vil kun udgøre en beskeden andel.

Investeringsstrategien er den samme, som succesfuldt har været grundlaget for de TG Partners-fonde, der gennem mere end 10 år kontinuerligt har givet vores investorer et attraktivt afkast. Strategien i Thylander Property Fund kan kategoriseres som Core+/Value Add og med en opportunity-drevet tilgang, det vil sige et skarpt blik for muligheder og den gode handel.

Thylanders veldokumenterede evne til at identificere og gennemføre attraktive ejendomsinvesteringer i et konkurrencepræget marked, giver – i kombination med en full-service organisation med kompetente, erfarne og dedikerede medarbejdere – et unikt grundlag for fortsat at generere attraktive afkast.

En investering i fonden vil betyde medejerskab af en ejendomsportefølje med stor værdisikkerhed og løbende værditilvækst.

Etableret
2021
Investorer
Private
Strategi
Evergreen fond med attraktive ejendomme i Hovedstadsområdet
Ejendomme
2