DE GAMLE SPÆR BLEV TIL ET BÆREDYGTIGT SKUR
  1. marts 2021
DE GAMLE SPÆR BLEV TIL ET BÆREDYGTIGT SKUR

Genbrug af byggematerialer og opgradering af energimærker er for alvor kommet på den grønne dagsorden, når ejendomsbranchen og politikerne skal have indfriet deres fælles målsætninger om bæredygtighed. Således også i Thylanders fond Danske Boligejendomme.

I sommeren 2020 kunne de første beboere flytte ind i 14 lækre tagboliger etableret af Thylander i ejendommen Ringstedvej 3-7 i Roskilde.  Udover de nye taglejligheder og den nye tagkonstruktion medførte renoveringen et markant kvalitetsløft til den eksisterende ejendom i form af blandt andet et lavere energiforbrug og opgraderede fællesområder og parkeringsarealer.

Men også de gamle tagspær fik et nyt liv undervejs, da de blev genbrugt i projektet ”Næste Skur”, som har til formål at skabe bæredygtige skure med genbrugsmaterialer af høj kvalitet og en restlevetid på 30-50 år.

”Spærene på Ringstedvej kunne med fordel bruges til nye skure, da træet i de gamle tagkonstruktioner erfaringsmæssigt er i god kvalitet. Vi fandt heldigvis en løsning, for det gør ondt helt ind i sjælen, når de gamle tagspær skæres i stykker og destrueres – selvom de sagtens kan bruges til noget andet,” siger Jesper Møgelhøj, der var arkitekt på renoveringsprojektet i Roskilde.

Inden for få uger blev spær-tømmeret omsat til bygningselementer og et nyt skur står nu placeret på Lyngby Hovedgade 104 i Kgs. Lyngby. Det fungerer i dag som rammerne for affaldssortering, storskrald og gårdmateriel. Og udover at spare over 10 tons CO2 i forhold til konventionelle løsninger, har skuret også en række sociale og økonomiske fordele, hvilket Thylander lægger vægt på, når der tales om bæredygtighed og bevaring af de eksisterende ejendomme og materialer.

”Skuret har integreret ”nabo-bænk” og rummet kan lejlighedsvist benyttes til sociale aktiviteter som f.eks. tøndeslagning til fastelavn. Beboerne har fået en større bevidsthed om affaldssortering samt et bedre samarbejde med varmemesteren. Der opleves generelt en højere kvalitet i kildesortering hvilket sparer tid for driftspersonalet og højere udnyttelsesgrad i affaldstømningen samt færre straf-afgifter for forkert sortering,” fortæller Niels Jakubiak Andersen fra ”Næste Skur”.

Ejendommen på Ringstedvej i Roskilde ejes af Thylanders fond Danske Boligejendomme, der har en portefølje af ejendomme i vækstbyer uden for København og Aarhus med en samlet værdi på over en milliard kroner. Næsten halvdelen af alle energimærker i porteføljen er over de seneste år blevet hævet i forbindelse med bæredygtige renoveringer af de enkelte ejendomme.

”Renovering er dokumenteret mere bæredygtigt end at bygge nyt – og hos Thylander har vi renoveret bevaringsværdige ejendomme siden 1986. Men der er ingen tvivl om, at jo mere den grønne omstilling er kommet på dagsordenen, jo mere får både vi, arkitekterne og entreprenørerne øjnene op for, at der i mange tilfælde kan skabes yderligere klimavenlige tiltag, der giver god mening både miljømæssigt, men også socialt og totaløkonomisk. Det har vi allerede fokus på nu – og det kommer vi til at have fokus på i mange år fremover,” siger Henrik Køhn, direktør og partner i Thylander.

For yderligere informationer, kontakt venligst:

Henrik Køhn, direktør og partner, Thylander 28 89 16 61

Jesper Møgelhøj, indehaver, Møgelhøj Arkitekter 25 34 42 78

Niels Jakubiak Andersen, grundlægger, Næste 28 60 20 09

ANDRE NYHEDER OG INDSIGTER