Det gamle Sankt Gertruds Kloster forvandles til moderne kontorbygninger
Hauser Plads 30-32

Bygningerne på Hauser Plads 30-32 er ikoniske set i historisk perspektiv. Hauser Plads 32 daterer sig helt tilbage til starten af 1800-tallet, hvor storkøbmanden Conrad Hauser i perioden 1811-1813 opførte sin egen bolig i fire etager og boede der de sidste 10 år af sin levetid. Fra 1844-1846 boede juristen Harald Raasløff i Hauser Plads 32. Raasløff blev 10 år senere udnævnt til minister for Slesvig. I 1887 åbnede K. Dorph-Petersens Vinlager i stueetagen i nummer 32 og den velrenommerede forretning lå der i mere end 70 år. I nyere tid er ejendommen mest kendt for gennem 40 år at have huset Sankt Gertruds Klosterkælder.

Nu forestår Thylander så en gennemgribende renovering af Hauser Plads 30-32 og omdanner bygningerne til nyt kontorfællesskab, restaurant og vinbar. Det gamle baghus konverteres til nye moderne kontorarealer med altan og nye vinduer, selv den gamle garage konverteres til kontor. En del af kælderen konverteres til fællesareal med kantine, sit-down work spaces, omklædningsfaciliteter mv. og der etableres en ny gård i kælderniveau for at få mere dagslys.

Hele renoveringen sker med respekt for ejendommens historie og værdier. Bygningen har tidligere været fredet, hvorfor mange detaljer fremhæves og bevares. Vi genbruger de gamle spær til borde og bænke. I samarbejde med Lendager Up bliver der lagt Dinesen Upcycle offcut-gulve. Bygningen bliver energioptimeret med nye vinduer og efterisolering af facaderne og der bliver installeret energirigtig PIR og LED-belysning.

Som Rambølls rapport “Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg” fra oktober 2020 fastslår, så er det både bæredygtighedsmæssigt og økonomisk en fordel at bevare, renovere og energioptimere de gamle ejendomme, frem for at bygge nyt. Også selvom nybyggeriet sker med de mest bæredygtige certificeringer.

Thylander er, via denne og mange andre bæredygtige renoveringer af de klassiske danske ejendomme,  glade for at kunne bidrage til den politiske målsætning om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030. Regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlæg dokumenterer med rapporten fra Rambøll, at renovering frem for nedrivning og opførelse af nybyggeri, er en af vejene til en mindsket CO2-udledning og dermed en bidragsyder til at fremme den grønne omstilling.

I forlængelse af dette bliver ejendommen på Hauser Plads desuden et hot-spot for bæredygtighed og såkaldte zebravirksomheder, der baserer deres forretning på at skabe langsigtede og bæredygtige virksomheder, hvor profit og samfundsansvar går hånd i hånd. Hele baghuset på Hauser Plads er således udlejet til henholdsvis The Footprint Firm, et rådgivnings- og investeringsfirma, der skaber forbindelsen mellem virksomheder, videnskab, akademikere, offentlige instanser, start-ups og kapital. Alt sammen for at sikre klimavenlige og bæredygtige løsninger. Samt Matter Pension, der tilbyder bæredygtige pensionsløsninger til kunder der vil sikre, at deres pensionsmidler kommer mennesker, klimaet og jorden til gode.

Hele renoveringsprojektet på Hauser Plads har et budget i omegnen af 20 millioner kroner. Det forventes opstartet i december 2020 med levering sommeren 2021. Der bliver et fællesareal på cirka 250 kvm, cirka 640 kvm nye kontorer og et samlet areal på 5.100 kvm bestående af kontorer, restaurant, café og boliger.

Fond
TG Partners VI
Adresse
Hauser Plads 30-32, 1127 København K
Type
Kontor, retail, bolig
Købt
2018
Areal
5.100 kvm