Ægte bæredygtighed uden flotte diplomer

4. januar 2021

Indlægget her er skrevet af Thylanders CEO/Managing partner, Kristian Krogh, og publiceret under temaet “Ordet er dit” i magasinet Estate Medias 2020-årsnummer.

Ægte bæredygtighed uden flotte diplomer

Ejendomme og byggeri tegner sig for en stor del af verdens energi- og ressourceforbrug. Vi, der arbejder med ejendomme, er derfor en del af et stort problem, må man forstå.

Når man har trukket vejret og fordøjet skyldfølelsen, kan man nøgternt tilføje, at der egentlig ikke er noget overraskende i det, eftersom vi leverer noget, som alle mennesker bruger hver eneste dag. Til at bo, arbejde, handle og leve i. Vi leverer rammerne for menneskers liv – og ja, det koster ressourcer.

Når det er sagt, så lad mig straks slå fast, at vi står ved vores medansvar for øget bæredygtighed og reducering af CO2. Det gælder i Thylander og i resten af branchen – jeg har aldrig hørt nogen sige andet.

Dette er ikke et offers klagesang, men blot en konstatering af, at vi som branche er for dårlig til at fortælle om vores kolossale positive bidrag til samfundet i form af de fysiske rammer for hverdagen, beskæftigelse, skatter og afgifter og nå ja…. miljøet.

Der er dog et område, hvor man kan opnå hæder og ære. Det er med fortællingerne om bæredygtigt nybyggeri (med streg under ny). Her kan man få avisforsider, skåltaler og håndtryk af offentlige notabiliteter samt diplomer med guld, platin, egeløv og diamanter, hvilket er adgangsbilletten til det gode selskab for de ægte grønne og bæredygtige.

En certificering er en klar og tydelig markør i et standardiseret format, som er lettere at håndtere i nybyggeri. Og misforstå mig ikke. Det glæder mig meget, at der bliver opført bæredygtigt nybyggeri. Men det undrer mig lidt, at det stort set kun er nybyggeriet, der løber med de grønne overskrifter. Det kan vi andre helt sikkert lære noget af.

Dokumenteret: Bevaring er mere bæredygtigt end at bygge nyt

I Thylander beskæftiger vi os primært med at udvikle og renovere eksisterende ejendomme – og det har vi gjort siden 1986. Er det bæredygtigt? Det korte svar er et klart: Ja!

En nyligt offentliggjort rapport fra Rambøll dokumenterer, at det i langt de fleste tilfælde (16 af 16 cases i rapporten) er både totaløkonomisk fordelagtigt og mere bæredygtigt, at bevare de eksisterende ejendomme frem for at bygge nyt.

Har vi, der beskæftiger os med eksisterende gamle ejendomme været gode nok til at fortælle om det? Svaret er her et lige så klart: Nej. Vi skal blive langt bedre til at fortælle om og synliggøre det for resten af samfundet og politikerne, og i øvrigt også til at måle og kvantificere det.

I øjeblikket er vi hos Thylander for eksempel i gang med en større renovering af den historiske ”Sankt Gertruds Kloster”-ejendom på Hauser Plads 30-32, der skal omdannes til moderne kontorer m.v. og bliver et hot-spot for virksomheder med forskellige variationer af bæredygtighed, for eksempel The Footprint Firm, Matter Pension og MyBanker.

I renoveringen genbruger vi de gamle spær til møbler, vi lægger upcyclede gulve, vi isolerer og energioptimerer med LED-belysning osv. Alt sammen fordi det giver mening – miljømæssigt og økonomisk – og fordi der i 2021 ikke er en modsætning mellem at agere miljømæssigt ansvarsfuldt og økonomisk fornuftigt.

En bredere definition af bæredygtighed

For os er der ingen modsætning mellem bæredygtighed og ansvarlighed på den ene side og på den anden side hensynet til at skabe et afkast til vores investorer. Tværtimod anser vi økonomisk bæredygtighed og ansvarlighed for den første forudsætning, når det gælder om at gøre en forskel.

Hos Thylander anser vi det for alt for ensidigt kun at tale om bæredygtighed som noget med kilowattimer og CO2-aftryk. For os er kvaliteten i det byggede miljø en del af bæredygtigheden og vi river ikke den smukke gamle ejendom ned for at bygge nyt i energimærke A’s hellige navn.

Ny lovgivning ender med at modarbejde den grønne renovering

Ejendomsbranchen har ikke en særlig vægtig stemme over for politikerne, og man må nok også nøgternt konstatere, at der er flere stemmer (vælgere) i andre befolkningsgrupper.

De dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere i branchen bliver hurtigt offer for et narrativ om grådighed og kynisme. Fortællingen om et positivt samarbejde og symbiose med brugere og lejere af ejendomme fylder derimod meget lidt.

Nogle politikere har den opfattelse, at når man foretager en investering i en ejendom, så vælter det ind med arbejdsfri profit. Men det er desværre langt fra virkeligheden. At eje og drive en ejendom er som at drive en virksomhed og man bidrager i stor stil til beskæftigelsen og den økonomiske aktivitet i samfundet.

Ejendomsbranchen er en relativt kompliceret størrelse med mange vekselvirkninger. Forårets ændring af Boligreguleringslovens regler for gennemgribende renovering i den gamle boligmasse efter paragraf 5, stk. 2, blev til en ensidig fortælling om kyniske ejendomsspekulanter (som, indrømmet, også eksisterer). Men den øgede rigiditet medfører alt andet lige lavere renoveringsaktivitet i den eksisterende boligmasse og samlet set et samfundsmæssigt tab.

Renovering som bæredygtigt værktøj

Den lagerbeskatning af teoretiske ejendomsavancer, som regeringen har barslet med, vil, afhængig af sin udformning, formentlig også ende med at modvirke den grønne dagsorden.

Når vi i Thylander køber en gammel ejendom, som skal opgraderes og gøres tidssvarende til gavn for lejere, ejere og miljøet, så vil likviditeten i de første 3-4 år efter købet oftest være negativ eller med nød og næppe balancere. Med andre ord, det der kommer ind i kassen geninvesteres i ejendommen. En lagerbeskatning vil væsentligt forringe likviditeten og konsekvensen er indiskutabelt, at der må bremses op i vedligeholdelses- og renoveringsarbejdet og dermed for energi og bæredygtighed.

Men nu er det jo nytår og i disse tider har man lov til både at ønske og håbe. Så jeg håber, der i 2021 kommer et langt større fokus på de dokumenterede, bæredygtighedsmæssige fordele ved renovering og at politikerne får øjnene op for, at renovering af de eksisterende ejendomme rent faktisk er et vigtigt værktøj i kampen for en grønnere ejendomsbranche – og ikke en fjende, der skal bekæmpes med øgede reguleringer og beskatning.

Og med dette fromme håb ønskes I alle et godt, fremgangsrigt og lykkebringende nytår!

Læs også: ESG – Bæredygtighed og ansvarlighed

Klik her for en online-version af Estate Medias 2020-årsnummer

Andre nyheder og indsigter